زرد ملیجه

تک نوازی (سولو)

پیانو شهره شکوری

زمان: 6 دقیقه

این قطعه واریاسیونی روی آهنگ محلی زرد ملیجه است.این قطعه را برای صدا و سیما ظبط و اجرا کردم