لالایی

دونوازی (دوئت)- آواز فریبا اسدی، پیانو شهره شکوری

زمان: 3.10 دقیقه

 شعر این قطعه را زمانی نوشتم که پسر اولم را باردار بودم. این آهنگ را زمانی که هنوز به دنیا نیامده بود، به او تقدیم کردم