قطعه ای در چهارگاه

تک نوازی (سولو)پبانو شهره شکوری

زمان: 3.30 دقیقه

من این قطعه را به عنوان اتود، برای قدرت بخشیدن به انگشت چهارم و پنجم، برای پیانو نوشتم

تشویق های استادانم در جهت چاپ و ضبط این قطعه، سبب شد که آن را برای صدا و سیمای ایران اجرا و ضبط کنم