اوولی

این قطعه که برای ارکستر مجلسی و گروه کر ساخته شده، هدیه‌ای است به دوست اتریشی ام «اوولی»