سایه باد

سه نوازی (تریو)

آواز، فلوت و پیانو

زمان: 9 دقیقه

این قطعه، به‌صورت دکلمه با موسیقی اجرا می‌شود. شعر آن را به انگلیسی نوشته‌ام  و ازداستان سفر باد می‌گویم