رقص با ریتم ایرانی

تک نوازی (سولو)

پیانو شهره شکوری

زمان: 7.30 دقیقه

نواختن این قطعه از نظر تکنیکی دشوار است. من دوست دارم از همه 88 کلید پیانو استفاده کنم. از آنهایی که غبار می گیرند، چون خیلی پایین یا خیلی بالا هستند و کمتر استفاده می شوند. در این قطعه که بر پایه دستگاه چهارگاه می باشد من محدودیت کلیدها را شکسته ام و پیانو را مثل بچه ای که با اسباب بازی اش بازی می کند، نواخته ام