جیک جیک گنجشک

دونوازی (دوئت)

آواز و پیانو

زمان: 3.30 دقیقه

این قطعه یک آهنگ کودکانه است،که آن را به پسر کوچکم: “آرام”، که در کودکی بسیار بازیگوش بود تقدیم کردم