رونمایی از پروژه ی زال و سیمرغ در لندن

با همکاری دوستان برنامه ای برای رونمایی ار پروژه زال و سیمرغ در لندن داشتیم. هدف این برنامه برای آشنایی و شناسایی پروژه ی زال و سیمرغ به علاقمندان و حامیان فرهنگ وهنرما بود. دراین برنامه گوشه هایی از موسیقی ، تصاویر، داستان و انیمیشن نشان داده شد. هنرمندان و دست اندرکاران تیم زال یک به یک معرفی شدند و جزییات کاری و نیاز های مالی برای پیش بردن این پروژه نیز مطرح شد. برنامه با استقبال زیادی روبرو شد.