متن کامل مصاحبه را می توانید در این فایل PDF  مطالعه کنید.