از دیگر دل‌مشغولی‌هایم دراین روزها، آهنگ‌سازی پروژه بزرگی به نام «زال و سیمرغ» برای کودکان است. این اثر برای ارکسترتهیه می‌شود که با راوی و نقاشی متحرک همراه است. «میثم موسوی» نقاش و«اپریل فردریک» راوی و خواننده‌ی سوپرانو، همراهان من دراین پروژه هستند. این اثر برای اجرای زنده‌ی 50 دقیقه‌ای آماده می‌شود.

ارکستر کنت سیمفونیا به رهبری جیمزراس، نخستین شب اجرای زال و سیمرغ را برای پاییز 2021 اجرا می‌کند. جزئیات مکان و زمان به‌زودی مشخص می‌شود.

 در ویدئو زیر توضیح پروژه “زال و سیمرغ” توسط شهره شکوری را می توانید مشاهده کنید.

این فیلم تیزر سه دقیقه‌ای نمونه‌ای از این اثر را نشان می‌دهد.