من عاشق تدریس هستم. سال های زیادی را به صورت فردی، گروهی یا در مدارس، با انواع استعدادهای متفاوت از سه سال تا بازنشته ها و سالخورده ها به تدریس موسیقی پرداخته ام.و لیسانس آموزش موسیقی ام را از کالج "ترینیتی" لندن دریافت کردم.
.

روش تدریس
تجربه به من آموخته است که ایجاد دوستی، صمیمیت و اعتماد با هنرجویان، بخصوص با کودکان، بسیار مهم است. شوخی، بازی و داستان سرایی های خیالی در تمام مدت آموزش موسیقی، از روش های من است.

من همیشه شاگردانم را در هر سطح و توانایی که باشند، تشویق می کنم به بداهه نوازی های هرچند، ساده و کوچک و روش های متنوعی برای این کار دارم. روی تکنیک و یادگیری تئوری موسیقی تاکید زیادی دارم، که پایه و اساس آن ها در راستای تبدیل شدن به یک موزیسن خوب در تمام طول زندگی خواهد بود.

به نظر من، هدف و شخصیت هر هنرجو تعیین کننده مسیر استاد هست. بعضی از شاگردان، صرفا از یادگیری نواختن موسیقی، لذت می برند، در حالی که برخی دیگر به دنبال تحصیلات عالیه در این زمینه هستند. در هر دو صورت هدف من این است که یادگیری را برایشان لذت بخش کنم.

در حال حاضر، به تدریس خصوصی پیانو و تئوری موسیقی و برگزاری کارگاه های گروهی در این زمینه، در انگلیس و بلژیک مشغولم.

.
©shohreh shakoory 2015