به عنوان یک پیانیست، اجرای تک نوازی ها و همنوازی هایی در تالارهای لندن و فستیوال هایی در انگلستان، بلژیک، فرانسه و ایران داشته ام.

در همکاری با سازمان خیریه ای در انگلستان، قطعه ای اجرا کردم که به صورت یک سی دی کنار کارهای هنرمندان دیگر ضبط شده است.

همچنین فطعاتی از آهنگ سازی هایم را برای صدا و سیمای ایران، ضبط و اجرا کرده ام.

در زیر برخی از این اجراها را می توانید با اطلاعات دقیق تری مطالعه بفرمایید:

©shohreh shakoory 2015